188/2017

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1050/2016) 6 ja 13 § seuraavasti:

6 §
Erilliset kalastuskiintiöt

Suomen kalastuskiintiöistä varataan kaupallisille kalastajille seuraavat täytäntöönpanolain 18 §:ssä tarkoitetut erilliset kalastuskiintiöt:

1) silakan verkkokalastukseen ja pienimuotoiseen 13 §:ssä tarkoitettuun trooli- ja rysäkalastukseen sekä muun kalalajin kuin silakan tai kilohailin kaupallisessa kalastuksessa saatavia silakan sivusaaliita varten Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiöstä 700 tonnin erillinen kalastuskiintiö sekä Pohjanlahden silakkakiintiöstä 1 600 tonnin erillinen kalastuskiintiö;

2) kilohailin verkko- ja rysäkalastukseen ja pienimuotoiseen 13 §:ssä tarkoitettuun troolikalastukseen sekä muun kalalajin kuin silakan tai kilohailin kaupallisessa kalastuksessa saatavia kilohailin sivusaaliita varten kilohailikiintiöstä 150 tonnin erillinen kalastuskiintiö;

3) muiden kalalajien kalastuksessa saatavia lohisaaliita varten Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöstä 300 lohen erillinen kalastuskiintiö sekä Suomenlahden lohikiintiöstä 150 lohen erillinen kalastuskiintiö.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu silakan, kilohailin tai lohen sivusaalis saa olla enintään 50 prosenttia kalastusalukselta purettavasta saaliin kokonaismäärästä.

13 §
Pienimuotoinen silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus

Kaupallinen kalastaja saa kalastaa rysällä enintään 20 tonnia silakkaa vuodessa 6 §:ssä tarkoitetuista silakan erillisistä kalastuskiintiöistä. Kaupallisen kalastajan 20 tonnia ylittävät silakkasaaliit kirjataan hänen rysäkalastuksen toimijakohtaisiin kalastuskiintiöihinsä.

Kaupallinen kalastaja saa kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisella kalastusaluksella kalastaa troolilla enintään 20 tonnia silakkaa vuodessa ja 10 tonnia kilohailia vuodessa 6 §:ssä tarkoitetuista silakan ja kilohailin erillisistä kalastuskiintiöistä. Kaupallisen kalastajan 20 tonnia ylittävät silakkasaaliit ja 10 tonnia ylittävät kilohailisaaliit kirjataan hänen troolikalastuksen toimijakohtaisiin kalastuskiintiöihinsä.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2017.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.