164/2017

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1143/2014) liite 1:n 1 kohta sellaisena kuin se on asetuksessa 1423/2016, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liite 1: Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.