145/2017

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 99 § sellaisena kuin se on asetuksessa 1829/2009 ja

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 348/2005, uusi 3 momentti, 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 348/2005, uusi 3 momentti ja 25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 348/2005, uusi 4 momentti seuraavasti:

10 §
Kaavaselostus

Kaavaselostusta laadittaessa on lisäksi noudatettava tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2001/42/EY) 5 artiklassa ja liitteessä I säädettyjä ympäristöselostusta koskevia vaatimuksia.

17 §
Kaavaselostus

Kaavaselostusta laadittaessa on lisäksi noudatettava tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2001/42/EY) 5 artiklassa ja liitteessä I säädettyjä ympäristöselostusta koskevia vaatimuksia.

25 §
Kaavaselostus

Kaavaselostusta laadittaessa on lisäksi noudatettava tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2001/42/EY) 5 artiklassa ja liitteessä I säädettyjä ympäristöselostusta koskevia vaatimuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2017.

Kaavoihin, jotka ovat olleet ehdotuksena julkisesti nähtävillä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 10, 17 ja 25 §:ää.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY (32001L0042); EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitussihteeri
Meri Pensamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.