143/2017

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 13 ja 14 kohta sekä liite, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 13 kohta asetuksessa 1521/2015 ja liite asetuksessa 917/2016, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


13) kilillä vähintään kahden kuukauden ja enintään vuoden ikäistä vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta;

14) karitsalla vähintään kahden kuukauden ja enintään vuoden kuukauden ikäistä lammasta;Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2017.

Sitä sovelletaan kuitenkin 11 päivästä tammikuuta 2017 alkaen määräytyviin maatalouden tukiin.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2017

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite

KERROINTAULUKKO

Eläinryhmittäiset kertoimet ja niiden soveltaminen (x) Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) mukaiset tuet Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukaiset tuet
Eläinryhmä Kerroin 10 § Kotieläintalouden tuet 10 e §Tuotannosta irrotettu sika- ja siipikarjatalouden tuki 5 §Alkuperäis-rotueläimet 6 §Luonnonhaittakorvaus 7 §Eläinten hyvinvointi-korvaus 8 § Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
Nautaeläimet
emolehmähiehot yli 2 v, emolehmät 1,0 x
Yli 2 v sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat 1,0 x x x x
alkuperäisrotunaudat yli 2 v 1,0 x
sonnit, härät, emolehmät, lypsylehmät, muut naudat 6 kk- 2 v 0,60 x x x x
emolehmähiehot 8 kk - 2 v 0,60 x
emolehmähiehot 6 kk - 2 v 0,60 x x x x
alkuperäisrotunaudat, väh. 1 v mutta enintään 2 v 0,60 x
sonnit, härät, emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, muut naudat alle 6 kk 0,40 x x x x
sonnit, härät, 6 kk- alle 20 kk 0,60 x
Siat
emakot 0,50 x x x x
muut siat, vieroitetut porsaat 0-3 kk ikäluokasta 2/3 0,30 x x x x
karjut 0,30 x x x x
Lampaat
uuhet 0,20 x x x x x x
pässit 0,20 x x x x x
karitsat vähintään 2 kk 0,06 x x x x
Vuohet
kutut 0,20 x x x x x x
pukit 0,20 x x x x x
kilit vähintään 2 kk 0,06 x x x x
Siipikarja
muu siipikarja (kalkkunat) 0,03 x x x x
muu siipikarja (hanhet, ankat, sorsat, fasaanit) 0,03 x x x
broilerit 0,007 x x x x
munivat kanat 0,014 x x x1 x
emolinnut 0,03 x x x
emolinnut (broileri) 0,02 x x x
emolinnut (kalkkuna) 0,05 x x x
Hevoset
hevoset, yli 6 kk 1,00 x x
ponit, yli 6 kk 1,00 x x
suomenhevonen 1,00 x

1 lukuun ottamatta munivaa kanaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.