137/2017

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (835/2014) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 443/2016, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017.

Liitteen 2 luvun B kohdan 9 alakohta, 5 luvun B kohdan 30, 59, 65 ja 69 alakohta ja C kohdan 45 alakohta, 6 luvun B kohdan 9 alakohta ja C kohdan 4 alakohta sekä 7 luvun C kohdan 16 alakohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2018.

Liitteen 1 luvun A kohdan 1 alakohta ja B kohdan 2 ja 7 alakohta sekä C kohdan 4 alakohta, 2 luvun A kohdan 5 alakohta, 3 luvun A kohdan 2 alakohta, 5 luvun A kohdan 12 alakohdan iii ja v alakohta, 15 alakohdan i, iv, vi ja vii alakohta, 16 alakohdan iii ja viii alakohta sekä 17, 19, 21, 26 ja 30 alakohta, B kohdan 1, 10, 12, 40 ja 96 alakohta sekä C kohdan 8, 10 ja 27 alakohta, 6 luvun A kohdan 6 alakohta, B kohdan 13 ja 16 alakohta ja C kohdan 7 alakohta, 7 luvun A kohdan 3 ja 8 alakohta, B kohdan 9 ja 11 alakohta ja C kohdan 5 ja 9 alakohta sekä 8 luvun A kohdan 3 alakohdan i alakohta ja 4 alakohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2018.

Liitteen 1 luvun B kohdan 3 alakohta ja C kohdan 1 ja 5 alakohta, 2 luvun B kohdan 16 alakohta ja C kohdan 13 alakohta, 3 luvun B kohdan 5 alakohta ja C kohdan 3 ja 5 alakohta, 5 luvun B kohdan 22, 25, 34, 67, 73, 82, 86, 90, 94 ja 108 alakohta ja C kohdan 1, 17, 41, 42, 47, 49, 54, 58, 62 ja 65 alakohta, 6 luvun B kohdan 3, 17, 20 ja 24 alakohta ja C kohdan 1, 5, 12, 13 ja 16 alakohta, 7 luvun B kohdan 2, 8 ja 15 alakohta ja C kohdan 2, 4 ja 10 alakohta sekä 8 luvun B kohdan 5, 7, 9 ja 10 alakohta ja C kohdan 3 ja 5 alakohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019.

Liitteen 2 luvun B kohdan 11 alakohta, 3 luvun B kohdan 13 alakohta, 5 luvun A kohdan 8 alakohta ja B kohdan 20, 50, 72, 102 ja 107 alakohta sekä C kohdan 15 alakohta, 6 luvun B kohdan 8, 14 ja 25 alakohta sekä C kohdan 17 ja 19 alakohta, 7 luvun C kohdan 17 alakohta sekä 8 luvun B kohdan 2 ja 3 alakohta ja C kohdan 6 ja 7 alakohta ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Liitteen 1 luvun A kohdan 2–4 alakohta ja B kohdan 1 ja 8 alakohta sekä C kohdan 3 alakohta, 2 luvun A kohdan 1 ja 2 alakohta ja B kohdan 18 alakohta sekä C kohdan 14 alakohta, 3 luvun A kohdan 1 alakohta, 5 luvun A kohdan 4 ja 5 alakohta, 6 alakohdan iii alakohta, 12 alakohdan iv alakohta, 14 alakohta, 15 alakohdan ii, iii ja v alakohta, 16 alakohdan ii, iv ja vii alakohta sekä 18, 22, 25, 29 ja 31 alakohta ja B kohdan 4, 6—9, 13, 19, 24, 41, 42, 47—49, 56, 58, 66, 76, 78, 80, 84, 101, 103 ja 106 alakohta sekä C kohdan 9, 14, 16, 28, 55 ja 74 alakohta, 6 luvun A kohdan 7 alakohta, B kohdan 5, 10—12, 15 ja 30 alakohta ja C kohdan 8, 9 ja 18 alakohta, 7 luvun A kohdan 2 ja 4 alakohta, B kohdan 10 ja 14 alakohta ja C kohdan 7, 8, 13 ja 15 alakohta sekä 8 luvun A kohdan 1 ja 2 alakohta ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2018.

Liitteen 1 luvun B kohdan 4–6 alakohta ja C kohdan 2 ja 6 alakohta, 2 luvun B kohdan 1, 3—8, 10, 13—15 ja 19 alakohta sekä C kohdan 1, 3—9, 11, 12 ja 15 alakohta, 3 luvun B kohdan 1, 2, 4, 7—10, 12 ja 14 alakohta sekä C kohdan 2, 4 ja 6—11 alakohta, 5 luvun B kohdan 2, 5, 14—17, 21, 23, 26—29, 31—33, 35, 36, 38, 39, 45, 46, 51—53, 60—64, 70, 71, 74, 77, 79, 81, 83, 87–89, 91, 92, 95, 97—100, 105 ja 109 alakohta sekä C kohdan 2—7, 11—13, 18—22, 24—26, 30—32, 34, 35, 38—40, 43, 46, 48, 50—53, 56, 59, 60, 61, 67 ja 69—72 alakohta, 6 luvun B kohdan 1, 2, 4, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 26—29, 31 ja 32 alakohta sekä C kohdan 2, 3, 6, 11, 14, 15, 20 ja 21 alakohta, 7 luvun B kohdan 1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16 ja 17 alakohta sekä C kohdan 1, 3, 6, 11, 14 ja 19 alakohta, 8 luvun B kohdan 1, 4, 6, 8, 11 ja 12 alakohta sekä C kohdan 1, 2 ja 4 alakohta ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2020. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2017, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2020. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2018, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2021. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Antti Randell

Liite

AMMATILLISET TUTKINNOT

1 luku

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

i) Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

ii) Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala

iii) Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

2) Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

3) Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

4) Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Asioimistulkin ammattitutkinto

2) Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

3) Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

4) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

5) Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

6) Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

7) Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

8) Suntion ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

2) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

3) Oikeustulkin erikoisammattitutkinto

4) Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

5) Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

6) Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

2 luku

A) KULTTUURIALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

i) Graafisen suunnittelun osaamisala

ii) Kuva- ja mediataiteen osaamisala

iii) Valokuvauksen osaamisala

2) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

i) Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

ii) Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala

3) Musiikkialan perustutkinto

i) Musiikin osaamisala

ii) Musiikkiteknologian osaamisala

iii) Pianonvirityksen osaamisala

4) Sirkusalan perustutkinto

5) Taideteollisuusalan perustutkinto

i) Jalometallialan osaamisala

ii) Kello- ja mikromekaniikan osaamisala

iii) Metalliseppäalan osaamisala

iv) Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

v) Puusepänalan osaamisala

vi) Restaurointialan osaamisala

vii) Sisustus- ja verhoilualan osaamisala

viii) Soitinrakennusalan osaamisala

ix) Tuotteen valmistuksen osaamisala

6) Tanssialan perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Aseseppäkisällin ammattitutkinto

2) Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

3) Jalometallialan ammattitutkinto

4) Kirjansitojan ammattitutkinto

5) Kultaajakisällin ammattitutkinto

6) Käsityöntekijän ammattitutkinto

7) Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto

8) Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto

9) Musiikkituotannon ammattitutkinto

10) Restaurointikisällin ammattitutkinto

11) Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto

12) Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

13) Seppäkisällin ammattitutkinto

14) Sisustusalan ammattitutkinto

15) Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto

16) Taideteollisuusalan ammattitutkinto

17) Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

18) Valokuvaajan ammattitutkinto

19) Verhoilijan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto

2) Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto

3) Jalometallialan erikoisammattitutkinto

4) Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto

5) Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto

6) Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto

7) Käsityömestarin erikoisammattitutkinto

8) Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto

9) Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto

10) Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

11) Seppämestarin erikoisammattitutkinto

12) Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto

13) Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

14) Valokuvaajan erikoisammattitutkinto

15) Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

3 luku

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Liiketalouden perustutkinto

i) Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

ii) Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

iii) Tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala

2) Liiketoiminnan perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto

2) Finanssialan ammattitutkinto

3) Isännöinnin ammattitutkinto

4) Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto

5) Liiketoiminnan ammattitutkinto

6) Lähiesimiestyön ammattitutkinto

7) Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

8) Myynnin ammattitutkinto

9) Sihteerin ammattitutkinto

10) Taloushallinnon ammattitutkinto

11) Tullialan ammattitutkinto

12) Ulkomaankaupan ammattitutkinto

13) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

14) Virastomestarin ammattitutkinto

15) Yrittäjän ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Isännöinnin erikoisammattitutkinto

2) Johtamisen erikoisammattitutkinto

3) Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

4) Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

5) Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

6) Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

7) Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

8) Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

9) Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

10) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

11) Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

12) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

4 luku

LUONNONTIETEIDEN ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

i) Käytön tuen osaamisala

ii) Ohjelmistotuotannon osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

5 luku

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Autoalan perustutkinto

i) Autokorinkorjauksen osaamisala

ii) Automaalauksen osaamisala

iii) Automyynnin osaamisala

iv) Autotekniikan osaamisala

v) Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala

vi) Varaosamyynnin osaamisala

2) Elintarvikealan perustutkinto

i) Elintarviketeknologian osaamisala

ii) Leipomoalan osaamisala

iii) Liha-alan osaamisala

iv) Meijerialan osaamisala

3) Kaivosalan perustutkinto

4) Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto

i) Kelloalan osaamisala

ii) Mikromekaniikan osaamisala

5) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

i) Kiinteistönhoidon osaamisala

ii) Toimitilapalvelujen osaamisala

6) Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

i) Asennuksen ja automaation osaamisala

ii) Tuotantotekniikan osaamisala

iii) Valimotekniikan osaamisala

7) Laboratorioalan perustutkinto

8) Lennonjohdon perustutkinto

9) Lentokoneasennuksen perustutkinto

i) Avioniikan osaamisala

ii) Lentokoneasennuksen osaamisala

10) Logistiikan perustutkinto

i) Kuljetuspalvelujen osaamisala

ii) Lentoasemapalvelujen osaamisala

iii) Varastopalvelujen osaamisala

11) Maanmittausalan perustutkinto

12) Media-alan perustutkinto

i) Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

ii) Julkaisutuotannon osaamisala

iii) Kuvallisen ilmaisun osaamisala

iv) Painotuotannon osaamisala

v) Painoviestinnän osaamisala

13) Merenkulkualan perustutkinto

i) Kansi- ja konekorjauksen osaamisala

ii) Kansipäällystön osaamisala

iii) Konepäällystön osaamisala

iv) Sähkökäytön osaamisala

14) Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

i) Kumitekniikan osaamisala

ii) Muovitekniikan osaamisala

15) Pintakäsittelyalan perustutkinto

i) Lattianpäällystyksen osaamisala

ii) Metallituotteiden pintakäsittelyn osaamisala

iii) Puutuotteiden pintakäsittelyjen osaamisala

iv) Rakennusmaalauksen osaamisala

v) Rakennusten pintakäsittelyn osaamisala

vi) Teollisen pintakäsittelyn osaamisala

vii) Tuotemaalauksen osaamisala

16) Prosessiteollisuuden perustutkinto

i) Biotekniikan osaamisala

ii) Kemiantekniikan osaamisala

iii) Kemianteollisuuden osaamisala

iv) Levyteollisuuden osaamisala

v) Metallien jalostuksen osaamisala

vi) Paperiteollisuuden osaamisala

vii) Sahateollisuuden osaamisala

viii) Valimotekniikan osaamisala

17) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

i) kiinteistönhoidon osaamisala

ii) kotityöpalvelujen osaamisala

iii) toimitilapalvelujen osaamisala

18) Puualan perustutkinto

19) Puuteollisuuden perustutkinto

i) Puulevyteollisuuden osaamisala

ii) Puurakenneteollisuuden osaamisala

iii) Puusepänteollisuuden osaamisala

iv) Sahateollisuuden osaamisala

20) Rakennusalan perustutkinto

i) Kivialan osaamisala

ii) Maarakennuksen osaamisala

iii) Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

iv) Talonrakennuksen osaamisala

21) Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

22) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

23) Talotekniikan perustutkinto

i) Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala

ii) Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

iii) Kylmäasennuksen osaamisala

iv) Putkiasennuksen osaamisala

24) Teknisen suunnittelun perustutkinto

25) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

i) Jalkinealan osaamisala

ii) Tekstiilihuollon osaamisala

iii) Tekstiilitekniikan osaamisala

iv) Vaatetuksen osaamisala

26) Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

i) Jalkinealan osaamisala

ii) Modistialan osaamisala

iii) Tekstiilialan osaamisala

iv) Tekstiilihuollon osaamisala

v) Vaatetusalan osaamisala

vi) Vaatturialan osaamisala

27) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

28) Turvallisuusalan perustutkinto

29) Veneenrakennuksen perustutkinto

30) Veneenrakennusalan perustutkinto

31) Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

i) Sisustuksen osaamisala

ii) Verhoilun osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Ajoneuvoalan ammattitutkinto

2) Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto

3) Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)

4) Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto

5) Automaatioasentajan ammattitutkinto

6) Autokorimekaanikon ammattitutkinto

7) Automaalarin ammattitutkinto

8) Automyyjän ammattitutkinto

9) Elintarvikejalostajan ammattitutkinto

10) Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto

11) Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

12) Energia-alan ammattitutkinto

13) Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto

14) Hissiasentajan ammattitutkinto

15) Ilmastointiasentajan ammattitutkinto

16) Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto

17) Jalkinealan ammattitutkinto

18) Kaivosalan ammattitutkinto

19) Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto

20) Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

21) Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto

22) Kivialan ammattitutkinto

23) Kivimiehen ammattitutkinto

24) Kondiittorin ammattitutkinto

25) Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto

26) Koneenasentajan ammattitutkinto

27) Koneistajan ammattitutkinto

28) Korroosionestomaalarin ammattitutkinto

29) Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto

30) Kuljetusalan ammattitutkinto

31) Kumialan ammattitutkinto

32) Kunnossapidon ammattitutkinto

33) Kylmäasentajan ammattitutkinto

34) Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto

35) Laivanrakennusalan ammattitutkinto

36) Lasikeraamisen alan ammattitutkinto

37) Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

38) Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

39) Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto

40) Leipomoalan ammattitutkinto

41) Leipomoteollisuuden ammattitutkinto

42) Leipurin ammattitutkinto

43) Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

44) Lentokonetekniikan ammattitutkinto

45) Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

46) Levyalan ammattitutkinto

47) Lihanjalostajan ammattitutkinto

48) Lihantarkastuksen ammattitutkinto

49) Lihateollisuuden ammattitutkinto

50) Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

51) Lukkosepän ammattitutkinto

52) Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

53) Maalarin ammattitutkinto

54) Maanmittausalan ammattitutkinto

55) Maarakennusalan ammattitutkinto

56) Maidonjalostajan ammattitutkinto

57) Media-alan ammattitutkinto

58) Meijeriteollisuuden ammattitutkinto

59) Merenkulkualan ammattitutkinto

60) Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto

61) Muovimekaanikon ammattitutkinto

62) Metsäkoneasentajan ammattitutkinto

63) Nahanvalmistajan ammattitutkinto

64) Nuohoojan ammattitutkinto

65) Palvelulogistiikan ammattitutkinto

66) Pienkonemekaanikon ammattitutkinto

67) Pintakäsittelyalan ammattitutkinto

68) Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

69) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

70) Putkiasentajan ammattitutkinto

71) Puualan ammattitutkinto

72) Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

73) Puuteollisuuden ammattitutkinto

74) Rakennuspeltisepän ammattitutkinto

75) Rakennustuotealan ammattitutkinto

76) Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto

77) Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto

78) Rengasalan ammattitutkinto

79) Saha-alan ammattitutkinto

80) Suunnitteluassistentin ammattitutkinto

81) Sähköasentajan ammattitutkinto

82) Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto

83) Sähköteollisuuden ammattitutkinto

84) Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto

85) Talonrakennusalan ammattitutkinto

86) Talotekniikan ammattitutkinto

87) Teknisen eristäjän ammattitutkinto

88) Tekstiilialan ammattitutkinto

89) Tekstiilihuollon ammattitutkinto

90) Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

91) Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto

92) Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto

93) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

94) Tuotantotekniikan ammattitutkinto

95) Turkkurin ammattitutkinto

96) Turvallisuusalan ammattitutkinto

97) Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

98) Työvälinevalmistajan ammattitutkinto

99) Vaatetusalan ammattitutkinto

100) Valumallin valmistajan ammattitutkinto

101) Varaosamyyjän ammattitutkinto

102) Varastoalan ammattitutkinto

103) Vartijan ammattitutkinto

104) Veneenrakennusalan ammattitutkinto

105) Vesihuoltoalan ammattitutkinto

106) Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

107) Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

108) Ympäristöalan ammattitutkinto

109) Ympäristöhuollon ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto

2) Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto

3) Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto

4) Autokorimestarin erikoisammattitutkinto

5) Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto

6) Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto

7) Automekaanikon erikoisammattitutkinto

8) Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

9) Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto

10) Energia-alan erikoisammattitutkinto

11) Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

12) Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

13) Jalkinealan erikoisammattitutkinto

14) Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto

15) Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

16) Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto

17) Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto

18) Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto

19) Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto

20) Kunnossapidon erikoisammattitutkinto

21) Kylmämestarin erikoisammattitutkinto

22) Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto

23) Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

24) Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto

25) Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

26) Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto

27) Leipomoalan erikoisammattitutkinto

28) Leipurimestarin erikoisammattitutkinto

29) Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

30) Levymestarin erikoisammattitutkinto

31) Levytyömestarin erikoisammattitutkinto

32) Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto

33) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

34) Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto

35) Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

36) Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

37) Media-alan erikoisammattitutkinto

38) Muovitekniikan erikoisammattitutkinto

39) Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto

40) Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto

41) Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

42) Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto

43) Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto

44) Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

45) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

46) Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

47) Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto

48) Puualan erikoisammattitutkinto

49) Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

50) Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

51) Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto

52) Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto

53) Sahamestarin erikoisammattitutkinto

54) Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto

55) Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto

56) Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

57) Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

58) Talotekniikan erikoisammattitutkinto

59) Tekniikan erikoisammattitutkinto

60) Tekstiilialan erikoisammattitutkinto

61) Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto

62) Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

63) Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto

64) Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

65) Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto

66) Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

67) Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto

68) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

69) Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

70) Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

71) Valumallimestarin erikoisammattitutkinto

72) Varastoalan erikoisammattitutkinto

73) Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto

74) Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto

75) Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

6 luku

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hevostalouden perustutkinto

2) Kalatalouden perustutkinto

3) Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

i) Luontoalan osaamisala

ii) Porotalouden osaamisala

iii) Ympäristöalan osaamisala

4) Maatalousalan perustutkinto

i) Eläintenhoidon osaamisala

ii) Maatalousteknologian osaamisala

iii) Maatilatalouden osaamisala

iv) Turkistalouden osaamisala

5) Metsäalan perustutkinto

i) Metsäenergian tuotannon osaamisala

ii) Metsäkoneasennuksen osaamisala

iii) Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

iv) Metsätalouden osaamisala

6) Puutarha-alan perustutkinto

i) Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

ii) Puutarhatuotannon osaamisala

iii) Viheralan osaamisala

7) Puutarhatalouden perustutkinto

i) Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

ii) Puutarhatuotannon osaamisala

iii) Viheralan osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Arboristin ammattitutkinto

2) Bioenergia-alan ammattitutkinto

3) Eläintenhoidon ammattitutkinto

4) Eläintenhoitajan ammattitutkinto

5) Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

6) Floristin ammattitutkinto

7) Golfkentänhoitajan ammattitutkinto

8) Hevostenvalmentajan ammattitutkinto

9) Hevostalouden ammattitutkinto

10) Kalanjalostajan ammattitutkinto

11) Kalanviljelijän ammattitutkinto

12) Kalastusoppaan ammattitutkinto

13) Kalatalouden ammattitutkinto

14) Kengityssepän ammattitutkinto

15) Luonnontuotealan ammattitutkinto

16) Luontoalan ammattitutkinto

17) Maatalousalan ammattitutkinto

18) Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto

19) Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

20) Metsäalan ammattitutkinto

21) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

22) Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto

23) Porotalouden ammattitutkinto

24) Puutarha-alan ammattitutkinto

25) Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto

26) Seminologin ammattitutkinto

27) Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

28) Viheralan ammattitutkinto

29) Vihersisustajan ammattitutkinto

30) Viinintuotannon ammattitutkinto

31) Viljelijän ammattitutkinto

32) Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto

2) Floristimestarin erikoisammattitutkinto

3) Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto

4) Hevostalouden erikoisammattitutkinto

5) Kalatalouden erikoisammattitutkinto

6) Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto

7) Luontoalan erikoisammattitutkinto

8) Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto

9) Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto

10) Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

11) Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto

12) Maatalousalan erikoisammattitutkinto

13) Metsäalan erikoisammattitutkinto

14) Metsämestarin erikoisammattitutkinto

15) Puunkorjuun erikoisammattitutkinto

16) Puutarha-alan erikoisammattitutkinto

17) Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto

18) Riistamestarin erikoisammattitutkinto

19) Tallimestarin erikoisammattitutkinto

20) Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

21) Viheralan erikoisammattitutkinto

7 luku

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hammastekniikan perustutkinto

2) Hiusalan perustutkinto

3) Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

i) Hiusten hoidon ja muotoilun osaamisala

ii) Ihon hoidon osaamisala

iii) Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala

iv) Parran muotoilun osaamisala

4) Kauneudenhoitoalan perustutkinto

i) Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala

ii) Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala

5) Liikunnanohjauksen perustutkinto

6) Lääkealan perustutkinto

i) Apteekkialan osaamisala

ii) Lääkealan osaamisala

7) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

ii) Ensihoidon osaamisala

iii) Jalkojenhoidon osaamisala

iv) Kuntoutuksen osaamisala

v) Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

vi) Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

vii) Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

viii) Suun terveydenhoidon osaamisala

ix) Vammaistyön osaamisala

x) Vanhustyön osaamisala

8) Välinehuoltoalan perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Hierojan ammattitutkinto

2) Hieronnan ammattitutkinto

3) Hiusalan ammattitutkinto

4) Jalkojenhoidon ammattitutkinto

5) Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

6) Kipsausalan ammattitutkinto

7) Liikunnan ammattitutkinto

8) Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

9) Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto

10) Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto

11) Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

12) Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto

13) Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

14) Päihdetyön ammattitutkinto

15) Terveysalan ammattitutkinto

16) Valmentajan ammattitutkinto

17) Välinehuoltajan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Hierojan erikoisammattitutkinto

2) Hieronnan erikoisammattitutkinto

3) Hiusalan erikoisammattitutkinto

4) Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

5) Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto

6) Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

7) Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

8) Kipsimestarin erikoisammattitutkinto

9) Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

10) Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto

11) Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto

12) Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

13) Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto

14) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

15) Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

16) Valmennuksen erikoisammattitutkinto

17) Valmentajan erikoisammattitutkinto

18) Vanhustyön erikoisammattitutkinto

19) Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

8 luku

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun osaamisala

ii) Hotellipalvelun osaamisala

iii) Ruokapalvelun osaamisala

2) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

i) Kotityöpalvelujen osaamisala

ii) Puhdistuspalvelujen osaamisala

3) Matkailualan perustutkinto

i) Majoituspalvelujen osaamisala

ii) Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala

iii) Matkailupalvelujen osaamisala

4) Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun osaamisala

ii) Ruokapalvelun osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Hotellivirkailijan ammattitutkinto

2) Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

3) Laitoshuoltajan ammattitutkinto

4) Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto

5) Matkailupalvelujen ammattitutkinto

6) Matkaoppaan ammattitutkinto

7) Opastuspalvelujen ammattitutkinto

8) Ravintolakokin ammattitutkinto

9) Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

10) Ruokapalvelujen ammattitutkinto

11) Suurtalouskokin ammattitutkinto

12) Tarjoilijan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Baarimestarin erikoisammattitutkinto

2) Dieettikokin erikoisammattitutkinto

3) Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

4) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

5) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

6) Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

7) Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.