136/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perusopetusasetuksen (852/1998) 8 §:n 1 momentti ja 10 §:n 3 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 8 §:n 1 momentti on asetuksessa 1538/2016, seuraavasti:

8 §
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessa opetusta annetaan eri oppiaineissa 28 tuntia kestävinä kursseina. Lukutaitovaihe sisältää vähintään 27 kurssia. Alkuvaihe ilman lukutaitovaihetta sisältää vähintään 38 kurssia. Perusopetuksen oppimäärä sisältää vähintään 46 päättövaiheen kurssia Rangaistuslaitoksessa järjestettävässä opetuksessa perusopetuksen oppimäärä sisältää kuitenkin vähintään 30 päättövaiheen kurssia.


10 §
Arviointi opintojen aikana

Edellä 2 momentissa tarkoitettu arvio annetaan numeroin tai sanallisesti. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4—10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä sekä 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Sanallista arviota voidaan käyttää, jollei opetushallitus toisin määrää:

1) arvioinnissa 1—7 vuosiluokalla ja perusopetuslain 46 §:n 3 momentissa tarkoitetussa alku- ja lukutaitovaiheessa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Janne Öberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.