125/2017

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten ja ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1114/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon Genevessä 11 päivänä kesäkuuta 2014 tehdyt muutokset tulevat voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt ohjeiston muutokset 15 päivänä marraskuuta 2016 ja tasavallan presidentti 28 päivänä marraskuuta 2016. Kansainvälisen työjärjestön pääjohtaja on vastaanottanut tiedon muutosten hyväksymisestä 27 päivänä tammikuuta 2017.

2 §

Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1114/2016) tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2017.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 27/2017)�

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Hallitusneuvos
Liisa Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.