29/2017

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1451/2014) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Laura Hansén

Liite

LUETTELO ALOISTA, JOILLA YLIOPISTOT JÄRJESTÄVÄT ALEMPAAN JA YLEMPÄÄN KORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAA KOULUTUSTA HUMANISTISELLA, KASVATUSTIETEELLISELLÄ, LUONNONTIETEELLISELLÄ, YHTEISKUNTATIETEELLISELLÄ JA TEKNIIKAN KOULUTUSALALLA, SEKÄ OPETTAJANKOULUTUKSEN KOULUTUSVASTUUN JAOSTA YLIOPISTOJEN VÄLILLÄ

Yliopistojen nimien lyhenteet:

AYO Aalto-yliopisto

HY Helsingin yliopisto

HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal

högskolan

ISY Itä-Suomen yliopisto

JY Jyväskylän yliopisto

LTY Lappeenrannan teknillinen yliopisto

LY Lapin yliopisto

OY Oulun yliopisto

TaY Tampereen yliopisto

TTY Tampereen teknillinen yliopisto

TY Turun yliopisto

VY Vaasan yliopisto

ÅA Åbo Akademi

HUMANISTINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta humanistisella koulutusalalla:

Filosofia HY, TaY, ÅA

Kirjallisuus HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Historia HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Musiikkikasvatus JY

Uskontotieteet HY, TY, ÅA

Suomen kieli ja sen sukukielet HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Pohjoismaiset kielet HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Englannin kieli HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Saksan kieli HY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Ranskan kieli ja muut romaaniset

kielet HY, JY, TaY, TY, ÅA

Espanjan kieli HY, TY

Italian kieli HY, TY

Slaavilaiset kielet HY, ISY, JY, TaY, ÅA

Balttilaiset kielet HY

Klassiset kielet HY, TY

Euroopan ulkopuoliset kielet HY

Saamen kieli OY

Viittomakieli JY

Logopedia HY, OY, TaY, TY, ÅA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA JA OPETTAJANKOULUTUS

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kasvatustieteellisellä koulutusalalla:

Kasvatustieteet HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA

Erityispedagogiikka HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA

Kotitaloustiede HY, ISY, ÅA

Käsityötiede HY, ISY, TY, ÅA

Musiikkikasvatus OY

Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta kasvatustieteellisellä koulutusalalla:

Lastentarhanopettajakoulutus HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Luokanopettajakoulutus HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA

Kotitalouden aineenopettajakoulutus HY, ISY, ÅA

Käsityön aineenopettajakoulutus HY, ISY, TY, ÅA

Musiikin aineenopettajakoulutus OY

Erityisopettajakoulutus HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA

Opinto-ohjaajakoulutus ISY, JY, ÅA

Opettajan pedagogiset opinnot HY, ISY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA

Ruotsinkielinen ammatillinen

opettajankoulutus ÅA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta luonnontieteellisellä koulutusalalla:

Biotieteet HY, ISY, JY, OY, TaY*, TY, ÅA

Kemialliset ja fysikaaliset tieteet HY, ISY, JY, OY, TY, ÅA

Geotieteet HY, ISY, OY, TY, ÅA

Matemaattiset tieteet ja tilastotieteet HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Tietojenkäsittelytieteet HY, ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

* Tampereen yliopistolla ei kuitenkaan ole 2 §:ssä tarkoitettua opetettavan aineen järjestämisvastuuta biotieteissä.

TEKNIIKAN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tekniikan koulutusalalla:

Arkkitehtuuri AYO, OY, TTY

Biotekniikka AYO, TTY, TY

Energiatekniikka AYO, LTY, TTY, VY

Kemian- ja prosessitekniikka AYO, LTY, TTY, OY, ÅA

Konetekniikka AYO, LTY, OY, TTY

Maisema-arkkitehtuuri AYO

Materiaalitekniikka AYO, TTY

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka AYO, OY, TTY

Sähkö- ja automaatiotekniikka AYO, LTY, OY, TTY, VY

Teknis-luonnontieteellinen ala AYO, LTY, TTY*

Tieto- ja viestintätekniikka AYO, LTY, OY, TTY, TY, VY, ÅA

Tuotantotalous AYO, LTY, OY, TTY, VY

Ympäristötekniikka AYO, LTY, OY, TTY

* Tampereen teknillisellä yliopistolla on lisäksi 2 §:ssä tarkoitettu opetettavien aineiden järjestämisvastuu matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa.

YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA

Luettelo aloista, joilla yliopistojen on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla:

Filosofia HY, JY, TY

Sosiaalityö HY, HY (SSKH), ISY, JY, LY, TaY, TY

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.