27/2017

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2017

Verohallinnon päätös verotuksen maakohtaista raportointia koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 d §:n 11 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1489/2016, nojalla päättänyt:

1 §
Tietojen ilmoittaminen

Raportoivan osapuolen on verotusmenettelystä annetun lain 14 e §:n mukaisesti annettava mainitussa pykälässä tarkoitetut tiedot.

Verotuksen maakohtaiseen raporttiin kuuluvan osapuolen, joka sijaitsee Suomessa, on annettava verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n 9 momentin mukainen ilmoitus raportin antajasta.

2 §
Tiedonantotapa

Tiedot voidaan antaa vain sähköisesti käyttäen Verohallinnon julkaisemia sähköisiä ilmoittamispalveluita.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta annettaviin tietoihin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2017

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava lakimies
Kari Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.