3/2017

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2017 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 655/2015:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaisia verovuoden 2017 jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Verovuoden 2017 jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2017 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2014 ja 2015 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2017.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2017 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.