1/2017

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilitysasetuksen (804/1998) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 1399/2001, 1219/2007 ja 1408/2015, seuraavasti:

2 §
Yksittäisten kuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet

Yritystoimintaerän laskentaperusteena käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja. Kullekin kunnalle toimitetaan kustakin yritystoimintaerän laskentaeräryhmästä enintään 50 suurimman kunnassa toimivan yrityksen verontilityslain 13 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot. Suomen Kuntaliitto ry:lle toimitetaan vastaavat tiedot.

Metsäerän ja metsävero-osuuden laskentaperusteena käytetään Luonnonvarakeskuksen laskemia verontilityslain 13 §:n 4 momentissa tarkoitetun aluejaottelun mukaisia bruttokantorahatulotietoja. Mainitussa momentissa tarkoitetuilta luonnonsuojelualueilta saamatta jääneiden kantorahatulojen arvioina käytetään Metsähallituksen asianomaisille metsämaille laskemaa vuotuista tuottoa.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.