Säädökset alkuperäisinä: 2016

1200/2016
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1199/2016
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2017–2019
1198/2016
Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2017–2019
1197/2016
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2017–2019
1196/2016
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1195/2016
Laki Verohallinnosta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta
1194/2016
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain muuttamisesta
1193/2016
Laki Tullin hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1192/2016
Laki autoverolain muuttamisesta
1191/2016
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1190/2016
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
1189/2016
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
1188/2016
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
1187/2016
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
1186/2016
Laki jäteverolain muuttamisesta
1185/2016
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
1184/2016
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1183/2016
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 11 §:n kumoamisesta
1182/2016
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1181/2016
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta
1180/2016
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1179/2016
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1178/2016
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1177/2016
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1176/2016
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1175/2016
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta
1174/2016
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
1173/2016
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta
1172/2016
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1171/2016
Laki pelastuslain muuttamisesta
1170/2016
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1169/2016
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
1168/2016
Sisäministeriön asetus passiin ja henkilökorttiin liitettävästä valokuvasta
1167/2016
Valtioneuvoston asetus passeista ja henkilökorteista
1166/2016
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1165/2016
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 19 §:n kumoamisesta
1164/2016
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
1163/2016
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1162/2016
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1161/2016
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
1160/2016
Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1159/2016
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1158/2016
Laki merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n muuttamisesta
1157/2016
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
1156/2016
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1155/2016
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1154/2016
Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain muuttamisesta
1153/2016
Laki elintarvikelain muuttamisesta
1152/2016
Laki arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta
1151/2016
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.