Säädökset alkuperäisinä: 2016

1300/2016
Laki Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1299/2016
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
1298/2016
Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1297/2016
Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1296/2016
Laki teatteri- ja orkesterilain 8 §:n muuttamisesta
1295/2016
Laki museolain 6 §:n muuttamisesta
1294/2016
Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta
1293/2016
Laki tuloverolain muuttamisesta
1292/2016
Laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta
1291/2016
Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n kumoamisesta
1290/2016
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain kumoamisesta
1289/2016
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain kumoamisesta
1288/2016
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain kumoamisesta
1287/2016
Laki rikoslain 17 luvun 16 a §:n muuttamisesta
1286/2016
Laki arpajaislain muuttamisesta
1285/2016
Nuorisolaki
1284/2016
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2016/1686 ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvista rajoittavista lisätoimenpiteistä
1283/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Sambian sosiaaliturvan laajentamisohjelman tukemista koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1282/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
1281/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksuista
1280/2016
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1279/2016
Laki rikoslain 29 luvun 4 a §:n muuttamisesta
1278/2016
Laki toimeentulotuesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
1277/2016
Laki koulutuksen korvaamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1276/2016
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 6 luvun 4 §:n muuttamisesta
1275/2016
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n muuttamisesta
1274/2016
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
1273/2016
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
1272/2016
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta
1271/2016
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1270/2016
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
1269/2016
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1268/2016
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta
1267/2016
Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 ja 32 §:n muuttamisesta
1266/2016
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1265/2016
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1264/2016
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
1263/2016
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1262/2016
Laki valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1261/2016
Laki Kevasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1260/2016
Laki julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
1259/2016
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
1258/2016
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta
1257/2016
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta
1256/2016
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1255/2016
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta
1254/2016
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1253/2016
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1252/2016
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta
1251/2016
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.