Säädökset alkuperäisinä: 2016

1350/2016
Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta
1349/2016
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1348/2016
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
1347/2016
Laki sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta
1346/2016
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
1345/2016
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta
1344/2016
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
1343/2016
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1342/2016
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1341/2016
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
1340/2016
Laki kuntalain 150 §:n muuttamisesta
1339/2016
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
1338/2016
Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta
1337/2016
Laki rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta
1336/2016
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1335/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2016—2018
1334/2016
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
1333/2016
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1332/2016
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän federaation liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1331/2016
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1330/2016
Laki Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1329/2016
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
1328/2016
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta
1327/2016
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1326/2016
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1325/2016
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta
1324/2016
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1323/2016
Laki tuloverolain muuttamisesta
1322/2016
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1321/2016
Laki tuloverolain 47 §:n muuttamisesta
1320/2016
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1319/2016
Laki verotusmenettelystä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1318/2016
Laki tuloverolain muuttamisesta
1317/2016
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
1316/2016
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1315/2016
Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta
1314/2016
Valtion talousarvio vuodelle 2017
1313/2016
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
1312/2016
Laki luotsauslain muuttamisesta
1311/2016
Laki yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1310/2016
Laki hevoskilpailulain 2 §:n muuttamisesta
1309/2016
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 19 ja 21 §:n muuttamisesta
1308/2016
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1307/2016
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1306/2016
Laki sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta
1305/2016
Laki Kotimaisten kielten keskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1304/2016
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1303/2016
Laki nuorisolain 26 §:n muuttamisesta
1302/2016
Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1301/2016
Laki liikuntalain 16 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.