Säädökset alkuperäisinä: 2016

1400/2016
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1399/2016
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
1398/2016
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1397/2016
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1396/2016
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018
1395/2016
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2017
1394/2016
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1393/2016
Verohallinnon päätös autoveron ennakkopalautuksen saajan vuokrasopimuksen muuttamista koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta
1392/2016
Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten autoveroilmoitusten jaksojen pituudesta ja autoveroilmoituksen antamisajankohdasta
1391/2016
Verohallinnon päätös kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista
1390/2016
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
1389/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1388/2016
Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten velvollisuudesta antaa autoveroilmoitus konekielisesti
1387/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1386/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista
1385/2016
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta
1384/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuksen henkilövahingon johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemisperusteista
1383/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kerta-korvauksen perusteista
1382/2016
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1381/2016
Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1380/2016
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1379/2016
Laki osuuskuntalain 6 luvun 16 a §:n muuttamisesta
1378/2016
Laki osakeyhtiölain 6 luvun 16 a §:n muuttamisesta
1377/2016
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun muuttamisesta
1376/2016
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
1375/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1374/2016
Laki tupakkalain muuttamisesta
1373/2016
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
1372/2016
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1371/2016
Valtioneuvoston asetus arava- ja korkotukilainansaajien tuoton tuloutuksesta
1370/2016
Verohallinnon päätös myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta
1369/2016
Verohallinnon päätös öljysuojamaksun kantamisesta unionin ulkopuolelta tuotavasta öljystä
1368/2016
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä
1367/2016
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1366/2016
Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1365/2016
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1364/2016
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta
1363/2016
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta
1362/2016
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1361/2016
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 37 §:n muuttamisesta
1360/2016
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta
1359/2016
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n kumoamisesta
1358/2016
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1357/2016
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1356/2016
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta
1355/2016
Valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä
1354/2016
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista
1353/2016
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017
1352/2016
Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1351/2016
Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2017 kuntavaaleissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.