Säädökset alkuperäisinä: 2016

250/2016
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
249/2016
Laki avioliittolain muuttamisesta
248/2016
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen lainanoton rajoista ja ehdoista
247/2016
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta
246/2016
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
245/2016
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
244/2016
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
243/2016
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
242/2016
Laki ratalain 74 §:n muuttamisesta
241/2016
Laki maantielain 84 §:n muuttamisesta
240/2016
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
239/2016
Laki kaupparekisterilain 3 §:n muuttamisesta
238/2016
Laki valtion talousarviosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
237/2016
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
236/2016
Laki kalastuslain 45 §:n muuttamisesta
235/2016
Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä
234/2016
Laki Metsähallituksesta
233/2016
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
232/2016
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
231/2016
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 4 §:n muuttamisesta
230/2016
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
229/2016
Laki riistavahinkolain 21 §:n muuttamisesta
228/2016
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
227/2016
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
226/2016
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
225/2016
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
224/2016
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2015 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2015, Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2015 sekä vuoden 2016 kiinteistöveron eräpäivistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
223/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
222/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
221/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
220/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin opetussektorin teknisen tuen hankkeen tukemisesta Nepalin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
219/2016
Valtioneuvoston asetus vuonna 2015 tapahtuneiden satovahinkojen viljelmäkohtaisesta korvauksesta
218/2016
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta
217/2016
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
216/2016
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
215/2016
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
214/2016
Valtiovarainministeriön asetus Eino Leino -juhlarahasta
213/2016
Valtiovarainministeriön asetus Suomen presidentit vuoden 2016 juhlarahoista
212/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
211/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
210/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
209/2016
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
208/2016
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
207/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä
206/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
205/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta
204/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
203/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
202/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
201/2016
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.