Säädökset alkuperäisinä: 2016

300/2016
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
299/2016
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 14 e §:n muuttamisesta
298/2016
Laki toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
297/2016
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
296/2016
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
295/2016
Laki adoptiolain 22 §:n muuttamisesta
294/2016
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
293/2016
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 17 c §:n muuttamisesta
292/2016
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
291/2016
Laki ulkomaalaislain 122 §:n muuttamisesta
290/2016
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
289/2016
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
288/2016
Laki sosiaalihuoltolain 10 §:n kumoamisesta
287/2016
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta
286/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta
285/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
284/2016
Sisäministeriön asetus poliisin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
283/2016
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
282/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
281/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin palveluksen vuoksi myönnettävästä virkavapaudesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
280/2016
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
279/2016
Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
278/2016
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista
277/2016
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
276/2016
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä
275/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n 2 momentin kumoamisesta
274/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2016
273/2016
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta
272/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministe-riön asetuksen 14 ja 17 §:n muuttamisesta
271/2016
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
270/2016
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
269/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
268/2016
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
267/2016
Valtioneuvoston asetus asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016–2019 myönnettävistä valtionavustuksista
266/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
265/2016
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
264/2016
Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta
263/2016
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
262/2016
Valtioneuvoston asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
261/2016
Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueen merkitsemisestä maastoon
260/2016
Vuoden 2016 lisätalousarvio
259/2016
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
258/2016
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
257/2016
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
256/2016
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
255/2016
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
254/2016
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
253/2016
Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta
252/2016
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
251/2016
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.