Säädökset alkuperäisinä: 2016

350/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
349/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2016
348/2016
Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
347/2016
Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa
346/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin vesivarainhoitohankkeen kolmannesta vaiheesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
345/2016
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
344/2016
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
343/2016
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
342/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
341/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista
340/2016
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
339/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
338/2016
Valtioneuvoston asetus ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta ja muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
337/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä eräitä tukia koskevien tukihakemusten hylkäämisestä
336/2016
Valtioneuvoston asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
335/2016
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
334/2016
Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
333/2016
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
332/2016
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
331/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä
330/2016
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
329/2016
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
328/2016
Laki jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta
327/2016
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
326/2016
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
325/2016
Laki kielilain 4 §:n muuttamisesta
324/2016
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
323/2016
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
322/2016
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
321/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
320/2016
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta
319/2016
Laki Tullin hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
318/2016
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain 5 §:n 4 momentin kumoamisesta
317/2016
Laki rikoslain 16 luvun 4 b §:n ja 46 luvun 14 §:n muuttamisesta
316/2016
Laki rajavartiolain muuttamisesta
315/2016
Laki poliisilain 2 luvun 21 §:n muuttamisesta
314/2016
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
313/2016
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
312/2016
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
311/2016
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
310/2016
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain muuttamisesta
309/2016
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta
308/2016
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
307/2016
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta
306/2016
Laki autoverolain 63 §:n muuttamisesta
305/2016
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
304/2016
Tullilaki
303/2016
Valtioneuvoston asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämeren eteläosissa vuonna 2016
302/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 231 §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
301/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun edistämiseen käytettävän maksun tilittämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.