Säädökset alkuperäisinä: 2016

500/2016
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
499/2016
Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta
498/2016
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
497/2016
Laki yhdistyslain muuttamisesta
496/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laihdutusvalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
495/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
494/2016
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
493/2016
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2016/2017 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
492/2016
Valtioneuvoston asetus Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
491/2016
Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
490/2016
Vuoden 2016 II lisätalousarvio
489/2016
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
488/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
487/2016
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
486/2016
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
485/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
484/2016
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
483/2016
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
482/2016
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
481/2016
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
480/2016
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
479/2016
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
478/2016
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
477/2016
Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä
476/2016
Sisäministeriön päätös poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista
475/2016
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä järjestöissä toimivien pysyvien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
474/2016
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
473/2016
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
472/2016
Laki alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
471/2016
Laki liikenneturvallisuusmaksusta
470/2016
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta
469/2016
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 a ja 13 b §:n kumoamisesta
468/2016
Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta
467/2016
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
466/2016
Laki ajoneuvolain 52 §:n muuttamisesta
465/2016
Laki raideliikennevastuulain 16 §:n muuttamisesta
464/2016
Laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta
463/2016
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta
462/2016
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
461/2016
Laki Liikennevakuutuskeskuksesta
460/2016
Liikennevakuutuslaki
459/2016
Valtioneuvoston päätös Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisestä
458/2016
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista
457/2016
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
456/2016
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
455/2016
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
454/2016
Laki ulkomaalaislain 86 b §:n muuttamisesta
453/2016
Laki työturvallisuuslain 52 b §:n muuttamisesta
452/2016
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
451/2016
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.