Säädökset alkuperäisinä: 2016

550/2016
Laki lääkelain 54 b §:n muuttamisesta
549/2016
Tupakkalaki
548/2016
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
547/2016
Laki valmisteverotuslain 32 §:n muuttamisesta
546/2016
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
545/2016
Laki verotililain 7 §:n muuttamisesta
544/2016
Laki arvonlisäverolain 165 §:n muuttamisesta
543/2016
Laki veripalvelulain 11 §:n muuttamisesta
542/2016
Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta
541/2016
Laki varainsiirtoverolain 56 b §:n muuttamisesta
540/2016
Laki verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n muuttamisesta
539/2016
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta
538/2016
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
537/2016
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
536/2016
Laki maakaaren 9 a luvun 1 §:n muuttamisesta
535/2016
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
534/2016
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
533/2016
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta
532/2016
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
531/2016
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
530/2016
Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta
529/2016
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
528/2016
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta
527/2016
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 2 ja 22 luvun muuttamisesta
526/2016
Laki sijoitusrahastolain 2 a ja 150 §:n muuttamisesta
525/2016
Laki sijoituspalvelulain 1 ja 7 luvun muuttamisesta
524/2016
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamisesta
523/2016
Laki vakuutusyhtiölain 6 luvun muuttamisesta
522/2016
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
521/2016
Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta
520/2016
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
519/2016
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
518/2016
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
517/2016
Laki lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
516/2016
Laki lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
515/2016
Laki kaivoslain muuttamisesta
514/2016
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
513/2016
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
512/2016
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
511/2016
Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
510/2016
Laki perhehoitolain muuttamisesta
509/2016
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 §:n muuttamisesta
508/2016
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
507/2016
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
506/2016
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
505/2016
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
504/2016
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
503/2016
Laki rajavartiolain 27 §:n muuttamisesta
502/2016
Laki kansalaisuuslain 44 §:n muuttamisesta
501/2016
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.