Säädökset alkuperäisinä: 2016

1500/2016
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 28 ja 35 a §:n muuttamisesta
1499/2016
Laki lukiolain muuttamisesta
1498/2016
Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta
1497/2016
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1496/2016
Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta
1495/2016
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
1494/2016
Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista
1493/2016
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1492/2016
Laki yleisistä kirjastoista
1491/2016
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
1490/2016
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta
1489/2016
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1488/2016
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1487/2016
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1486/2016
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1485/2016
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1484/2016
Laki kuntalain muuttamisesta
1483/2016
Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
1482/2016
Laki valmiuslain 14 §:n muuttamisesta
1481/2016
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1480/2016
Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta
1479/2016
Laki Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta
1478/2016
Laki tuloverolain muuttamisesta
1477/2016
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta
1476/2016
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1475/2016
Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta
1474/2016
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
1473/2016
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1472/2016
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 a §:n muuttamisesta
1471/2016
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta
1470/2016
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1469/2016
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
1468/2016
Laki merityösopimuslain 8 ja 13 luvun muuttamisesta
1467/2016
Laki työsopimuslain 7 ja 13 luvun muuttamisesta
1466/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
1465/2016
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1464/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1463/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017—2019
1462/2016
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1461/2016
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2017 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1460/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta
1459/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1458/2016
Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1457/2016
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1456/2016
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1455/2016
Laki valmiuslain 99 §:n muuttamisesta
1454/2016
Laki valtion virkamieslain 5 a §:n muuttamisesta
1453/2016
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1452/2016
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun muuttamisesta
1451/2016
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.