Säädökset alkuperäisinä: 2016

650/2016
Laki oikeusapulain muuttamisesta
649/2016
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
648/2016
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
647/2016
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
646/2016
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
645/2016
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
644/2016
Laki yliopistolain 67 §:n muuttamisesta
643/2016
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
642/2016
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
641/2016
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6 luvun 6 §:n ja 22 luvun 8 §:n muuttamisesta
640/2016
Laki sijoituspalvelulain 8 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta
639/2016
Laki sijoitusrahastolain 135 §:n muuttamisesta
638/2016
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
637/2016
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 5 §:n ja 12 luvun 13 §:n muuttamisesta
636/2016
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
635/2016
Laki merimieseläkelain 191 ja 194 §:n muuttamisesta
634/2016
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta
633/2016
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
632/2016
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
631/2016
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta
630/2016
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
629/2016
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 60 §:n muuttamisesta
628/2016
Laki yhdistyslain 39 §:n muuttamisesta
627/2016
Laki säätiölain muuttamisesta
626/2016
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 10 §:n muuttamisesta
625/2016
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
624/2016
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
623/2016
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
622/2016
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
621/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
620/2016
Valtioneuvoston asetus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
619/2016
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
618/2016
Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
617/2016
Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta
616/2016
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
615/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017
614/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017
613/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017
612/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2016–2017
611/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2016 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
610/2016
Sisäministeriön päätös Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset, annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta
609/2016
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen kieltonauhoista ja muista kieltomerkeistä
608/2016
Oikeusministeriön asetus oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä, oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen toimipaikoista sekä kunnista, joiden edunvalvontapalveluista oikeusapu- ja edunvalvontapiiri vastaa
607/2016
Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta
606/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
605/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
604/2016
Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita, annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
603/2016
Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta
602/2016
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin muuttamisesta
601/2016
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.