Säädökset alkuperäisinä: 2016

750/2016
Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimantulosta
749/2016
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
748/2016
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
747/2016
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta
746/2016
Laki kemikaalilain muuttamisesta
745/2016
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
744/2016
Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta
743/2016
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
742/2016
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
741/2016
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
740/2016
Laki sijoitusrahastolain 3 a §:n muuttamisesta
739/2016
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
738/2016
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
737/2016
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
736/2016
Laki rahankeräyslain 2 §:n muuttamisesta
735/2016
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
734/2016
Joukkorahoituslaki
733/2016
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
732/2016
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
731/2016
Laki ajokorttilain muuttamisesta
730/2016
Alkolukkolaki
729/2016
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain kumoamisesta
728/2016
Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain kumoamisesta
727/2016
Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
726/2016
Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
725/2016
Laki puutavaran mittauksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
724/2016
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 47 b §:n muuttamisesta
723/2016
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 b §:n muuttamisesta
722/2016
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 43 b §:n muuttamisesta
721/2016
Laki yhteismerkkilain 6 d §:n muuttamisesta
720/2016
Laki toiminimilain 29 b §:n muuttamisesta
719/2016
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
718/2016
Laki mallioikeuslain 43 c §:n muuttamisesta
717/2016
Laki patenttilain 66 c §:n muuttamisesta
716/2016
Laki tavaramerkkilain 43 b §:n muuttamisesta
715/2016
Laki tekijänoikeuslain 61 b §:n muuttamisesta
714/2016
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
713/2016
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
712/2016
Laki kuvaohjelmalain 32 §:n muuttamisesta
711/2016
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
710/2016
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
709/2016
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 2 §:n muuttamisesta
708/2016
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
707/2016
Laki vammaisetuuksista annetun lain 36 §:n muuttamisesta
706/2016
Laki kansaneläkelain 77 §:n muuttamisesta
705/2016
Laki merimieseläkelain 125 §:n muuttamisesta
704/2016
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n muuttamisesta
703/2016
Laki yrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta
702/2016
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta
701/2016
Laki työntekijän eläkelain 128 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.