Säädökset alkuperäisinä: 2016

800/2016
Laki autoverolain 65 §:n muuttamisesta
799/2016
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
798/2016
Laki valmisteverotuslain 47 §:n muuttamisesta
797/2016
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
796/2016
Laki yleisradioverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
795/2016
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
794/2016
Laki tonnistoverolain 31 §:n muuttamisesta
793/2016
Laki verontilityslain muuttamisesta
792/2016
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
791/2016
Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta annetun lain 7 §:n 4 momentin kumoamisesta
790/2016
Laki verotililain kumoamisesta
789/2016
Laki lääkelain muuttamisesta
788/2016
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 ja 43 §:n muuttamisesta
787/2016
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta
786/2016
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
785/2016
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
784/2016
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
783/2016
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
782/2016
Laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta
781/2016
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
780/2016
Laki Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
779/2016
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
778/2016
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
777/2016
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
776/2016
Laki tuloverolain muuttamisesta
775/2016
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
774/2016
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta
773/2016
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
772/2016
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
771/2016
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta
770/2016
Apteekkiverolaki
769/2016
Veronkantolaki
768/2016
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä
767/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
766/2016
Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista
765/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
764/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
763/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta
762/2016
Maa ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
761/2016
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
760/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
759/2016
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
758/2016
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
757/2016
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
756/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
755/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 49 §:n muuttamisesta
754/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rasvattoman homogenoidun maidon D-vitaminoinnista
753/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 21 §:n muuttamisesta
752/2016
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 5 muuttamisesta
751/2016
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.