Säädökset alkuperäisinä: 2016

900/2016
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
899/2016
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
898/2016
Laki oikeusapulain 17 §:n muuttamisesta
897/2016
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
896/2016
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
895/2016
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
894/2016
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
893/2016
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
892/2016
Laki esitutkintalain muuttamisesta
891/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2017
890/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2017
889/2016
Oikeusministeriön asetus maaoikeusinsinöörien yhteistoiminta-alueista
888/2016
Oikeusministeriön asetus hovioikeuksien istuntopaikoista
887/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
886/2016
Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
885/2016
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
884/2016
Valtioneuvoston asetus turvatoimista valtioneuvostossa
883/2016
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
882/2016
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
881/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista aineista annettujen säädösten kumoamisesta
880/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa
879/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta
878/2016
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta
877/2016
Sisäministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta turvallisuustarkastuksesta ja säilössäpidosta
876/2016
Sisäministeriön asetus voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta
875/2016
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista
874/2016
Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista
873/2016
Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta
872/2016
Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutuksesta ja asusta
871/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
870/2016
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta
869/2016
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista
868/2016
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
867/2016
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
866/2016
Valtioneuvoston asetus erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta
865/2016
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä
864/2016
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä
863/2016
Laki sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
862/2016
Laki alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta
861/2016
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
860/2016
Laki merilain muuttamisesta
859/2016
Laki hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
858/2016
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
857/2016
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 31 §:n muuttamisesta
856/2016
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
855/2016
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 ja 45 §:n muuttamisesta
854/2016
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
853/2016
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä
852/2016
Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä
851/2016
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.