Säädökset alkuperäisinä: 2016

950/2016
Laki merimieseläkelain 93 §:n muuttamisesta
949/2016
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 82 §:n muuttamisesta
948/2016
Laki yrittäjän eläkelain 81 §:n muuttamisesta
947/2016
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta
946/2016
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
945/2016
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
944/2016
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
943/2016
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
942/2016
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
941/2016
Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
940/2016
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta
939/2016
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
938/2016
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
937/2016
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
936/2016
Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
935/2016
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
934/2016
Laki varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
933/2016
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
932/2016
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
931/2016
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
930/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta
929/2016
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
928/2016
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2017
927/2016
Valtioneuvoston asetus poliisista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
926/2016
Laki Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
925/2016
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
924/2016
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
923/2016
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
922/2016
Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista
921/2016
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta
920/2016
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
919/2016
Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta
918/2016
Verohallinnon päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdasta
917/2016
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
916/2016
Laki tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
915/2016
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
914/2016
Laki laivavarustelain muuttamisesta
913/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
912/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
911/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
910/2016
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
909/2016
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
908/2016
Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta
907/2016
Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta
906/2016
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
905/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta lihan ja vuodelta 2015 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2016
904/2016
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
903/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
902/2016
Valtiovarainministeriön asetus Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahasta
901/2016
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.