Säädökset alkuperäisinä: 2016

1050/2016
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä
1049/2016
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1048/2016
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta
1047/2016
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1046/2016
Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
1045/2016
Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta
1044/2016
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 2 luvun 11 §:n muuttamisesta
1043/2016
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1042/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1041/2016
Verohallinnon päätös vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1040/2016
Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta
1039/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista
1038/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 3 ja 15 a §:n muuttamisesta
1037/2016
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1036/2016
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1035/2016
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1034/2016
Verohallinnon päätös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista
1033/2016
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2017 maksettavasta rintama-avustuksesta
1032/2016
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017
1031/2016
Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa
1030/2016
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1029/2016
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta annetun sisäministeriön asetuksen 20 §:n muuttamisesta
1028/2016
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017
1027/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
1026/2016
Vuoden 2016 III lisätalousarvio
1025/2016
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1024/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2017
1023/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2017
1022/2016
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017
1021/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1020/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1019/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1018/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista
1017/2016
Valtioneuvoston asetus vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
1016/2016
Valtioneuvoston asetus ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta
1015/2016
Valtioneuvoston asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta
1014/2016
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1013/2016
Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1012/2016
Valtioneuvoston asetus koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1011/2016
Valtioneuvoston asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1010/2016
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun ja liitteen lisäykseen sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta.
1009/2016
Verohallinnon päätös korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitetun koronmaksajan yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1008/2016
Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta
1007/2016
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2017
1006/2016
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2016 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1005/2016
Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 ja 16 §:n muuttamisesta
1004/2016
Laki siviilipalveluslain 80 §:n muuttamisesta
1003/2016
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1002/2016
Laki alkoholilain 50 a §:n muuttamisesta
1001/2016
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 24 ja 24 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.