Säädökset alkuperäisinä: 2016

1100/2016
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1099/2016
Verohallinnon päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
1098/2016
Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi
1097/2016
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta
1096/2016
Verohallinnon päätös vuonna 2017 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1095/2016
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1094/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017
1093/2016
Valtioneuvoston asetus Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1092/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2017–2018
1091/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1090/2016
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1089/2016
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1088/2016
Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1087/2016
Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
1086/2016
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
1085/2016
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta
1084/2016
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1083/2016
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1082/2016
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista
1081/2016
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1080/2016
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1079/2016
Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta
1078/2016
Laki kilpailulain muuttamisesta
1077/2016
Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista
1076/2016
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1075/2016
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1074/2016
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1073/2016
Laki taimiaineistolain muuttamisesta
1072/2016
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
1071/2016
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
1070/2016
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta
1069/2016
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1068/2016
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1067/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1066/2016
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1065/2016
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta
1064/2016
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1063/2016
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1062/2016
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
1061/2016
Laki aravalain muuttamisesta
1060/2016
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
1059/2016
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1058/2016
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1057/2016
Laki maksupalvelulain muuttamisesta
1056/2016
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
1055/2016
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1054/2016
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1053/2016
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
1052/2016
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2016 jäännösveron eräpäivistä ja ennakonpalautusten maksamisesta sekä vuoden 2017 kiinteistöveron eräpäivistä
1051/2016
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.