Säädökset alkuperäisinä: 2016

1550/2016
Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä
1549/2016
Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta
1548/2016
Valtioneuvoston asetus painelaitteista
1547/2016
Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin
1546/2016
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
1545/2016
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2017
1544/2016
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
1543/2016
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1542/2016
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1541/2016
Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1540/2016
Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1539/2016
Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiölle myönnettävästä valtion lainasta
1538/2016
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1537/2016
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1536/2016
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
1535/2016
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1534/2016
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1533/2016
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
1532/2016
Laki tuloverolain 63 b §:n muuttamisesta
1531/2016
Eläketukilaki
1530/2016
Laki ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1529/2016
Laki tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1528/2016
Laki perustulokokeilusta
1527/2016
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 ja 77 §:n muuttamisesta
1526/2016
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta
1525/2016
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n muuttamisesta
1524/2016
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n muuttamisesta
1523/2016
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1522/2016
Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä
1521/2016
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta
1520/2016
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1519/2016
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1518/2016
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1517/2016
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1516/2016
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
1515/2016
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1514/2016
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n muuttamisesta
1513/2016
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta
1512/2016
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
1511/2016
Laki Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta
1510/2016
Laki tuloverolain muuttamisesta
1509/2016
Vuoden 2017 tuloveroasteikkolaki
1508/2016
Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1507/2016
Laki perusopetuslain 1 ja 46 §:n muuttamisesta
1506/2016
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1505/2016
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
1504/2016
Laki varhaiskasvatuslain 13 §:n muuttamisesta
1503/2016
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
1502/2016
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1501/2016
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.