1551/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1018/2010) 2 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 370/2012:

1 §

Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan (SopS 5/1998) Baltimoressa 17 päivänä huhtikuuta 2009 tehty liite II on voimassa 8 päivästä joulukuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt liitteen 6 päivänä lokakuuta 2010 ja tasavallan presidentti 26 päivänä marraskuuta 2010. Hyväksymisestä on ilmoitettu Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle 14 päivänä joulukuuta 2010.

2 §

Liitteen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1018/2010) tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2017.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Hallitussihteeri Charlotta
von Troil

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.