1546/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1146/2008) 1 §:n 8 ja 11 kohta sekä 5 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1059/2013, seuraavasti:

1 §
Tehtävät

Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain (717/2008) 3 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi Tekes:


8) myöntää elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisista tuista pienet energiatuet, laivanrakennuksen innovaatiotuet, yhteishankkeiden kansainvälistämistuet sekä audiovisuaalisen tuotannon maksuhyvitykset;


11) huolehtii Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan neuvonta- ja tiedotustehtävistä kansallisesti;


5 §
Johtokunnan päätösvalta

Johtokunta päättää:


2) varojen myöntämisestä sellaisiin yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin, julkisen tutkimuksen hankkeisiin sekä elinkeino-, energia- ja ympäristöhankkeisiin, joissa Tekesin rahoitusosuus on yli 3 000 000 euroa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Neuvotteleva virkamies
Mikko Huuskonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.