1540/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun valtioneuvoston asetukseen (1546 /2011) uusi 1 a seuraavasti:

1 a §
Suomalainen intressi

Vienti- ja alusluoton sekä korontasauksen myöntämisen edellytyksenä on, että vientihankkeeseen tai kotimaiseen alustoimitukseen tai viejän toimintaan kokonaisuutena liittyy suomalainen intressi.

Vientihankkeeseen tai alustoimitukseen voidaan katsoa liittyvän suomalainen intressi, jos:

1) vientitoimituksen tai kotimaisen alustoimituksen Suomessa tapahtuvan valmistuksen ja toimitukseen liittyvän muun suorituksen arvo on vähintään kolmasosa vienti- ja alusluoton tai korontasausluoton määrästä; tai

2) viejä tai aluksen toimittaja on Suomessa rekisteröity yhteisö ja vientihankkeen kokonaistoimituksesta merkittävä osa on valmistettu Suomessa tai hanke perustuu suomalaiseen suunnitteluun tai osaamiseen tai se hyödyttää muutoin merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa; tai

3) viejänä on Suomessa rekisteröity pieni tai keskisuuri yritys, jonka vientihanke tai alustoimitus ei täytä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, mutta jonka tavoitteena on kasvu ja kansainvälistyminen, tai

4) viejänä olevan Suomessa rekisteröidyn yhteisön toiminta kokonaisuutena arvostellen hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa; taikka

5) kysymyksessä on muu näihin rinnastettava syy.

Yhtiö voi pyytää työ- ja elinkeinoministeriöltä lausunnon siitä, että yhteisön toiminta hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Asetusta sovelletaan rahoitushakemuksiin, joita koskeva päätös on tehty tämän asetuksen voimantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Kari Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.