1537/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 18 § sekä

muutetaan 17 §, 18 §:n edellä oleva väliotsikko ja 25 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 17 § asetuksessa 212/2015 ja 25 §:n 4 momentti asetuksessa 1079/2013, seuraavasti:

17 §
Ulkomailla järjestettävän perusopetuksen yksikköhinnat

Perusopetuslain (628/1998) 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla ulkomailla järjestettävän perusopetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 §:n mukaisesti määräytyvää oppilaskohtaista yksikköhintaa voidaan alentaa tai korottaa enintään 20 prosentilla.

Oppilas-, opiskelija-, suorite ja asukasmäärät
25 §
Tietojen ilmoittaminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 19 §:ssä säädetyn opetuksen- ja toiminnan rahoituksen määräämiseksi tarkoitetut oppilas- ja suoritemäärätiedot opetuksen järjestäjän tulee vuosittain ilmoittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle Tilastokeskuksen lomakkeilla tilastointipäivän tilanteen mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.