1438/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) 120 §:n ja hissiturvallisuuslain (1134/2016) 87 §:n nojalla:

1 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä sähköturvallisuuslain 120 §:ssä ja hissiturvallisuuslain 87 §:ssä säädetään:

1) edistää viranomaisten ja sähkö- ja hissialan välistä yhteistyötä;

2) määritellä sähkö- ja hissiturvallisuutta koskevia yleisiä suuntaviivoja;

3) edistää sähkö- ja hissiturvallisuutta;

4) seurata ja edistää sähkö- ja hissiturvallisuuden kansainvälistä yhteistyötä;

5) seurata sähkö- ja hissiturvallisuuden kehitystä ja tutkimusta;

6) avustaa sähkö- ja hissiturvallisuutta koskevien säännösten ja ohjeiden valmistelussa;

7) toimia asiantuntijana sähkö- ja hissiturvallisuutta koskevissa asioissa;

8) tehdä sähkö- ja hissiturvallisuutta koskevia aloitteita;

9) hoitaa sille annetut valmistelutehtävät.

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina sähkö- ja hissiturvallisuuden kannalta keskeiset hallinnonalat sekä elinkeinoelämä, työnantajat, työntekijät ja kuluttajat. Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, työ- ja elinkeinoministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunta voi jakautua jaostoiksi ja se voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita sekä ottaa sihteereitä. Neuvottelukunnan jaostot voivat perustaa asioiden valmistelua varten työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Kaupallinen neuvos
Tomi Lounema

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.