1423/2016

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1143/2014) liite 1:n 1, 3, 5.2, 6, 7, 8, 10 ja 12 kohta ja liite 2, sellaisena kuin niistä on liite 1:n 1 kohta asetuksessa 446/2016, liite 1:n 3, 7, 8 ja 12 kohta ja liite 2:n 3, 4, 5 ja 7 kohta asetuksessa 168/2016 ja liite 1:n 6 kohta ja liite 2:n 1, 2 ja 6 kohta asetuksessa 1478/2015, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 1 kohtaa 1 ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2015 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan eläkekassan vuodelta 2016 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.