1415/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n tuoton tilittämisestä ja käyttämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään arpajaislain (1047/2001) 19 §:n 2 momentin ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat arpajaislain 19 §:n 2 momentti laissa 1286/2016 ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n 1 momentti laissa 689/2001:

1 §
Ennakkotuoton tilittäminen

Veikkaus Oy:n on kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä tilitettävä ennakkotuottona arvioidusta vuosineljänneksen voitosta:

1) 53 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriölle;

2) 43 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriölle;

3) 4 prosenttia maa- ja metsätalousministeriölle.

2 §
Tilikauden tuoton tilittäminen

Veikkaus Oy:n on kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta tilitettävä tilikauden tuottona tilikauden voitto, josta on vähennetty 1 §:ssä tarkoitettu ennakkotuotto, siten, että näin lasketusta tilikauden voitosta tilitetään:

1) 53 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriölle;

2) 43 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriölle;

3) 4 prosenttia maa- ja metsätalousministeriölle.

3 §
Selvitys tilitetystä tuotosta

Veikkaus Oy:n on kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimitettava selvitys 1 ja 2 §:n mukaisesti tilitetystä tuotosta opetus- ja kulttuuriministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, valtioneuvoston kanslialle, sisäministeriölle, valtiovarainministeriölle ja Poliisihallitukselle.

4 §
Tuoton jakaminen

Jos viimeksi päättyneeltä tilikaudelta edunsaajille jaetut tuotot ovat suuremmat kuin kyseisen tilikauden voitto ja uudelleen jaettavaksi palautuneet varat sekä jaettavaksi osoitetut aiemmin jakamatta jätetyt varat, kunkin käyttötarkoituksen tuotonjakoasioita käsittelemään säädetyn ministeriön on otettava erotus vähennyksenä huomioon kuluvan tilikauden tuottojen jaossa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä annettu valtioneuvoston asetus (1436/2001);

2) totopelien tuottojen tilittämisestä annettu valtioneuvoston asetus (1475/2001).

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Elina Rydman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.