1367/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1074/2011, seuraavasti:

11 §
Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetut ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnat opiskelijatyövuotta kohden lasketaan siten, että lain 23 §:n nojalla säädetty ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta kerrotaan koulutusaloittain muodostettujen hintaryhmien mukaan määräytyvällä luvulla seuraavasti:

Hintaryhmä Kertojana käytettävä luku

1) näyttötutkintoon valmistava koulutus humanistisella ja kasvatusalalla 0,9

2) näyttötutkintoon valmistava koulutus kulttuurialalla 1,0

3) näyttötutkintoon valmistava koulutus yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla 0,8

4) näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnontieteiden alalla 0,9

5) näyttötutkintoon valmistava koulutus tekniikan ja liikenteen alalla lukuun ottamatta 9 kohdan koulutuksia 1,0

6) näyttötutkintoon valmistava koulutus luonnonvara- ja ympäristöalalla lukuun ottamatta 9 kohdan koulutuksia 1,1

7) näyttötutkintoon valmistava koulutus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla lukuun ottamatta 10 kohdan koulutuksia 0,9

8) näyttötutkintoon valmistava koulutus matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla 0,9

9) puutavaran autonkuljetuksen, maarakennusalan, ajoneuvonosturinkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan, linja- autonkuljettajan, metsäkoneenkuljettajan sekä lentoasemapalvelujen ja ammattisukeltajan näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 1,8

10) hierojan, liikunnan, liikuntapaikkojenhoitajan, liikuntapaikkamestarin, valmentajan, jalkojenhoidon, puhevammaisten tulkin ja kipsimestarin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 1,0

11) muussa kuin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 0,8Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Antti Randell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.