1358/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 5 luku sekä 34 ja 35 §, sellaisena kuin niistä on 34 § asetuksessa 1040/2001, ja

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 13 ja 14 § sekä 15 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti asetuksessa 851/2013, 13 ja 14 § asetuksessa 1040/2001 ja 15 §:n 2 momentti asetuksessa 1447/2014, seuraavasti:

2 §
Verokortin antaminen ja säilyttäminen

Verokorttia ei ole tarpeen antaa tai esittää suorituksen maksajalle, jos maksaja on saanut verokorttiin merkityt pidätystiedot ennakkoperintälain (1118/1996) 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla Verohallinnolta tai työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 111 §:ssä tarkoitetulla ilmoituksella korvauksensaajan työnantajalta.


13 §
Kotitalouksien maksama suoritus

Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä eikä maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos suoritus ei ylitä vuosittain 1 500 euroa tai jos se ei liity ennakkoperintälain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun maksajan toimintaan.

14 §
Satunnainen ja vähäinen suoritus

Pääomatulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos suorituksen määrä on enintään 20 euroa. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua suoriteta, jos muun yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen määrä on enintään 20 euroa kalenterikuukaudessa.

15 §
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta ja metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vähintään mainitun suuruisesta vakuutuskorvauksesta on 19 prosenttia. Pienemmästä määrästä ei toimiteta ennakonpidätystä. Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä hankintakaupasta on 13 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Henna Ritari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.