1345/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 27 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 2 momentti, 27 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 2 momentti, 28 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 3 momentti sekä 28 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti:

27 §
Sijaisavusta perittävät maksut

Työtulon perusteella 1 momentin mukaan määrättyä tuntimaksua alennetaan 31 prosentilla vuonna 2017 pidetyssä sijaisavussa.

27 b §
Yritystoiminnan järjestelyjä varten annettavasta sijaisavusta perittävä maksu

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaisavun saajalta peritään 7 i §:n perusteella vuonna 2017 pidetystä sijaisavusta 12 euroa tunnilta. Sen estämättä, mitä 47 b §:n 2 momentissa säädetään, tässä momentissa mainittu rahamäärä vastaa vuoden 2017 palkkakertoimen tasoa.

28 §
Maksullisesta lomittaja-avusta perittävät maksut

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, maatalousyrittäjältä peritään 16 b §:n 1 momentissa ja 24 §:n 2 momentissa tarkoitetusta vuonna 2017 pidetystä lomittaja-avusta 12 euroa tunnilta. Sen estämättä, mitä 47 b §:n 2 momentissa säädetään, tässä momentissa mainittu rahamäärä vastaa vuoden 2017 palkkakertoimen tasoa.

28 a §
Valvontakäynneistä ja varallaolosta perittävät maksut

Sen estämättä, mitä 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään, maatalousyrittäjältä peritään paikallisyksikön vuonna 2017 järjestämästä varallaolosta 1,50 euroa tunnilta. Sen estämättä, mitä 47 b §:n 2 momentissa säädetään, tässä momentissa mainittu rahamäärä vastaa vuoden 2017 palkkakertoimen tasoa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

HE 182/2016
StVM 39/2016
EV 225/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.