1330/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Laki Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain (717/2008) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 963/2013, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Tekesin tehtävät

Tekes hoitaa myös elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisiin tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä edellä mainituista tehtävistä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 248/2016
TaVM 30/2016
EV 227/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.