1208/2016

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 41 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 41 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 92/2012, seuraavasti:

41 a §
Eräiden asiakirjojen allekirjoittaminen

Eduskunnalle annettavan hallituksen kertomuksen ja kirjelmän allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa se ministeri, jonka alaan asia kuuluu. Jos asia kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana asiasta päätettäessä toimineen ministerin alaan, asiakirjan varmentaa kuitenkin asian esittelijä. Hallituksen esityksiä sekä valtioneuvoston kirjelmiä, selontekoja ja tiedonantoja koskevan valtioneuvoston yleisistunnon yhteisen päätösasiakirjan allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2017.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Pääministerin sijainen, ulkoasiainministeri
Timo Soini

Lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.