1169/2016

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 27 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1231/2004, sekä

lisätään lakiin uusi 58 b § seuraavasti:

27 §

Virkamiesten yleinen eroamisikä on 70 vuotta.


17 luku

Eläkkeet

58 b §

Ennen 1 päivää tammikuuta 1992 alkaneeseen Suomen Pankin palvelussuhteeseen sovellettava 60 vuoden eläkeikä nousee niin, että jos Suomen Pankin eläkesäännön mukainen eläkeikä täyttyy vuonna:

1)  2018, eläkeikää korotetaan kolmella kuukaudella;

2)  2019, eläkeikää korotetaan kuudella kuukaudella;

3)  2020, eläkeikää korotetaan yhdeksällä kuukaudella;

4)  2021, eläkeikää korotetaan vuodella;

5)  2022, eläkeikää korotetaan vuodella ja kolmella kuukaudella;

6)  2023, eläkeikää korotetaan vuodella ja kuudella kuukaudella;

7)  2024, eläkeikää korotetaan vuodella ja yhdeksällä kuukaudella;

8)  2025 tai sen jälkeen, eläkeikää korotetaan kahdella vuodella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu 60 vuoden eläkeikä voi kuitenkin nousta korkeintaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 10 §:n 2 ja 3 momentissa kullekin ikäluokalle säädetyn alimman vanhuuseläkeiän tasolle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Lain 27 §:n 1 momentti tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 asteittain siten, että vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä eroamisikä on 68 vuotta, vuosina 1958—1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

HE 190/2016
HaVM 22/2016
EV 185/2016

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.