1168/2016

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeriön asetus passiin ja henkilökorttiin liitettävästä valokuvasta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään passilain (671/2006) 6 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 966/2014 ja henkilökorttilain (663/2016) 12 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Passin ja henkilökorttiin liitettävä valokuva

Passihakemukseen ja henkilökorttihakemukseen tulee liittää yksi enintään kuusi kuukautta vanha mustavalkoinen tai värillinen valokuva hakijan kasvoista.

2 §
Kuvan koko sekä kasvojen mittasuhteet ja asemointi

Kuvan korkeuden tulee olla 47 millimetriä ja leveyden 36 millimetriä. Pään tulee olla sivusuunnassa keskellä kuvaa siten, että kasvojen keskilinja poikkeaa kuvan keskilinjasta enintään 1,5 millimetriä. Päälaen ja leuankärjen välin tulee olla vähintään 32 ja enintään 36 millimetriä. Päälaen tulee olla vähintään 4 ja enintään 6 millimetriä kuvan yläreunasta. Leuankärjen tulee olla vähintään 7 ja enintään 9 millimetriä kuvan alareunasta.

Jos kuva toimitetaan sähköisesti poliisin lupahallinnon valokuvapalvelimen kautta, kuvan leveyden tulee olla 500 pikseliä ja korkeuden 653 pikseliä. Kasvojen keskilinja saa poiketa kuvan keskilinjasta enintään 21 pikseliä. Päälaen ja leuankärjen välin tulee olla vähintään 445 ja enintään 500 pikseliä. Päälaen tulee olla vähintään 56 ja enintään 84 pikseliä kuvan yläreunasta. Leuankärjen tulee olla vähintään 96 ja enintään 124 pikseliä kuvan alareunasta.

Hiuksia ja partaa ei oteta huomioon 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja mittasuhteita laskettaessa.

3 §
Asento

Pään tulee olla suorassa. Kasvojen ja katseen tulee kohdistua suoraan kameraan.

Kuva on otettava suoraan edestä siten, että hartiat ovat samassa linjassa kasvojen kanssa kohtisuorassa kameraan nähden.

4 §
Ilmeet

Ilmeen tulee olla neutraali.

Silmien tulee olla auki eikä niitä saa siristää.

Suun tulee olla kiinni. Pienen lapsen suu voi tarvittaessa olla vähän auki.

5 §
Hiukset ja asusteet

Hiukset eivät saa peittää kasvoja. Silmien tulee erottua selvästi.

Silmälasikehykset eivät saa mennä kuvassa miltään osin silmien päälle eivätkä ne saa olla niin paksut, että ne haittaavat kasvonpiirteiden erottumista. Kehykset eivät saa aiheuttaa varjoja kasvojen alueelle. Linsseissä ja kehyksissä ei saa näkyä heijastumia.

Huivia tai muuta päähinettä saa käyttää ainoastaan, jos uskonnolliset syyt tai vakiintunut kansantapa sitä edellyttää. Päähine ei kuitenkaan saa peittää kasvoja liikaa eikä siitä saa aiheutua varjoja kasvojen alueelle.

6 §
Tausta

Taustan tulee olla yksivärinen ja tasainen sekä väriltään neutraali ja vaalea.

Kasvojen, hiuksien, vaatteiden ja asusteiden tulee erottua selkeästi taustasta.

Kuvassa ei saa näkyä muita ihmisiä tai tavaroita. Pientä lasta voi tukea, mutta mikään osa tukijasta ei saa näkyä kuvassa.

7 §
Valaistus

Valaistuksen tulee olla tasainen ja väriltään luonnollinen. Kasvojen alueella tai taustassa ei saa näkyä varjoja eikä kirkaspisteitä.

Valaistus ei saa aiheuttaa punasilmäisyysilmiötä.

Kuva ei saa olla yli- eikä alivalottunut.

8 §
Kuvan tekniset ominaisuudet

Kuvan tulee olla terävä ja tarkka koko kasvojen alueelta.

Kuvaa ei saa muokata niin, että kuvattavan ulkonäön vähäisetkään yksityiskohdat muuttuvat, eikä niin, että kuvan aitouteen voisi muokkauksen vuoksi kohdistua asiakirjan käyttöä vaikeuttava epäily.

Kuvassa ei saa olla kasvojen todellisten mittasuhteiden optisia tai muita vääristymiä, jotka vaikeuttavat kuvassa olevan silmämääräistä tai koneellista tunnistamista.

Kuvassa ei saa olla värivirheitä.

9 §
Kuvan toimittamista koskevat vaatimukset

Kuva tulee tulostaa korkealaatuiselle valokuvapaperille ja sen tulee olla puhdas. Kuvassa ei saa olla naarmuja, tahroja eikä ryppyjä.

Jos kuva toimitetaan sähköisesti poliisin lupahallinnon valokuvapalvelimen kautta, kuvassa ei saa näkyä pakkaamisesta aiheutuvia häiriöitä. Kuva on toimitettava JPEG-muodossa. Suurin sallittu tallennuskoko on 250 kilotavua.

10 §
Poikkeukset kuvalle säädetyistä vaatimuksista

Kuvalle 3—5 §:ssä säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos se on tarpeen kuvattavaan liittyvistä terveydellisistä tai lääketieteellisistä syistä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan passivalokuvasta annettu sisäministeriön asetus (532/2015).

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Sini Lahdenperä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.