1122/2016

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnaneläinlääkärin eläkettä kartuttavista palkkioista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään julkisten alojen eläkelain (81/2016) 85 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevana työansiona huomioon otettavan palkkion vahvistaminen

Julkisten alojen eläkelain (81/2016) 85 §:n 5 momentissa tarkoitettujen kunnaneläinlääkärin eläkettä kartuttavien palkkioiden vahvistamista varten kunnaneläinlääkärin viranhaltijan on toimitettava kunnan määräämällä tavalla kunnalle tarvittavat tiedot palkkioiden kokonaismäärästä.

Julkisten alojen eläkelain 85 §:n 5 momentissa tarkoitettu loppupalkka saadaan lisäämällä alimpaan peruspalkkaan laillistetun kunnaneläinlääkärin tehtäväkohtaisesta palkasta määräytyvä työkokemuslisä, 83,59 euron suuruinen määrävuosilisä sekä mahdollinen henkilökohtainen lisä.

2 §
Kunnaneläinlääkärin palkkion vahvistamisen ajankohta ja muuttaminen

Kunnan on vahvistettava julkisten alojen eläkelain 85 §:n 5 momentissa tarkoitettu rahamäärä kutakin kalenterivuotta varten edellisen vuoden loppuun mennessä. Jos kunnaneläinlääkärin viranhaltijan eläkettä kartuttavissa palkkioissa tapahtuu olennainen muutos, kunta voi tarkistaa edellisen vuoden loppuun mennessä vahvistamansa rahamäärän huhtikuun loppuun mennessä.

Jos kunnaneläinlääkärin viralla ei 1 momentissa tarkoitettuina ajankohtina ole viranhaltijaa tai virka perustetaan kyseisten ajankohtien jälkeen, kunta vahvistaa rahamäärän arvioimalla kunnaneläinlääkärin virassa kertyvien eläkettä kartuttavien palkkioiden määrän.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitusneuvos
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.