1097/2016

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2016

Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta

Verohallinto on veronkantolain (769/2016) 36 §:n 2 momentin sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 787/2016, nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen koronlaskennassa

valmisteverotuslaissa (182/2010) ja autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettuja veroja lukuun ottamatta.

2 §
Palautukselle maksettavan koron sekä veronlisäyksen ja viivekoron korkoajan laskeminen

Palautukselle maksettavan muun koron kuin veronkantolain 12 §:ssä tarkoitetun hyvityskoron sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa tarkoitetun veronlisäyksen ja viivekoron korkoaikaa laskettaessa katsotaan kuukaudessa olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää. Perintö- ja lahjaveron osalta korkoaika lasketaan kuitenkin edellä mainitusta poiketen päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

3 §
Hyvityskoron ja viivästyskoron korkoajan laskeminen

Veronkantolain 12 §:ssä tarkoitettu hyvityskorko sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon määräys korkoajan laskemisesta (1/2016).

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Markus Kautto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.