1093/2016

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §

Pariisissa 12 päivänä joulukuuta 2015 tehty Pariisin sopimus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä lokakuuta 2016 ja tasavallan presidentti 11 päivänä marraskuuta 2016. Ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 14 päivänä marraskuuta 2016.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Pariisin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (926/2016) tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2016.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2016.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 76/2016)�

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri Charlotta
von Troil

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.