1088/2016

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2014) 1 § seuraavasti:

1 §
Luonnonvarakeskuksen tehtävät

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on harjoittaa sellaista tieteellistä tutkimus- ja kehittämistyötä, tiedon ja teknologian siirtoa sekä tilastotuotantoa, joka koskee:

1) maa- ja elintarviketaloutta;

2) maaseudun kehittämistä;

3) metsätaloutta;

4) kala- ja riistataloutta;

5) porotaloutta;

6) muita uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia elinkeinoja;

7) luonnon virkistyskäyttöä ja vesien- ja merenhoitoa, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle.

Lisäksi Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on:

1) tuottaa maa-, elintarvike-, metsä- ja porotalouden tuotantoympäristön, eläinten hyvinvoinnin, maaseudun, metsävarojen ja metsien, riista- ja kalavarojen sekä toimialansa osalta vesien ja meren tilaa ja kehitystä koskevaa tietoa;

2) tuottaa tietoa 1 momentissa tarkoitetun elinkeinon sekä muun uusiutuvien luonnonvarojen käytön vaikutuksista ja ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle;

3) huolehtia maa- ja elintarviketalouden, metsätalouden sekä kalatalouden geenivarojen monimuotoisuuteen ja kestävään käyttöön liittyvistä toimenpiteistä;

4) huolehtia vieraslajien seurannasta ja tuottaa tietoa haitallisten vieraslajien torjuntaa varten, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle;

5) huolehtia metsänjalostustoiminnasta.

Luonnonvarakeskus toimii verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 7 artiklassa tarkoitettuna yhdyselimenä sekä eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 20 artiklassa tarkoitettuna yhteyspisteenä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.