1047/2016

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten enimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (120/2016) 3 § seuraavasti:

3 §

Verovuodelta 2016 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2015 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2016 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2016 ja 1 päivän tammikuuta 2015 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2016 ja 1 päivän tammikuuta 2015 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2016 kirkollisveroprosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2016.

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2016 suoritettavasta tilityksestä lähtien. Joulukuussa 2016 tehtävässä tilityksessä oikaistaan vuoden 2016 helmikuusta vuoden 2016 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.