1040/2016

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 15 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §
Verokauden muutosajankohta

Kun verovelvollinen ilmoittaa oma-aloitteisesti Verohallinnolle, että kuluvan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa yli 30 000 tai 100 000 euron rajan, Verohallinto siirtää verovelvollisen lyhyempään verokauteen liikevaihdon kasvua koskevan ilmoituksen antamista seuraavan lyhyemmän verokauden alusta.

Jos verovelvollinen ei ole ilmoittanut liikevaihdon kasvusta, mutta Verohallinto muutoin toteaa, etteivät pidennetyn verokauden edellytykset enää täyty, Verohallinto siirtää verovelvollisen lyhyempään verokauteen sen kalenterivuoden alusta, jona edellytykset ovat poistuneet. Jos verovelvollinen on jo antanut kyseiselle kalenterivuodelle veroilmoituksia tai Verohallinto on määrännyt veroa tai ilmoituslaiminlyönnin vuoksi määrännyt veroa arvioimalla, Verohallinto voi siirtää verovelvollisen lyhyempään verokauteen liikevaihdon kasvun tai muiden edellytysten puuttumisen toteamista seuraavan lyhyemmän verokauden alusta.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2016.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2017 alkaviin verokausiin.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava lakimies
Kari Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.