1012/2016

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annetun valtioneuvoston asetuksen (314/2013) 1 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

1 §

Koulumaitotukea myönnetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 657/2008 liitteen I luokkiin I a, I c, II, III ja V kuuluville tuotteille seuraavin rajoituksin:


2) luokkiin III ja V kuuluvat tuotteet saavat sisältää rasvaa enintään 17 prosenttia ja suolaa enintään 1,4 painoprosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2016.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.